Články

Ján Čarnogurský: Maďarská výzva

Vyostrenie konfliktu s Maďarskom sa dalo čakať, latentne trvá stále. Liberálno-občianska odpoveď na Orbánovu politiku by bola slabá.

                V zahraničnej politike Európska únia, NATO, OBSE tvoria stabilizačný rámec, ale v kríze nepomôžu. Budú nás tlačiť do kompromisu typu Runcimanovej misie v r. 1938. Každý kompromis je pre nás nevýhodný. Musíme hľadať spojivá s Rumunskom, Srbskom, Ukrajinou, pri všetkej rozdielnosti záujmov. Zatiaľ stačí neutralita Ruska, perspektívne ho získať na našu stranu. Pri Poľsku vychádzať z jeho rozdielnosti záujmov oproti Maďarsku vo vzťahu k Nemecku. Najviac nás podporuje Česko. Kto to chcel konfliktne deliť Česko-Slovensko?

                V domácej politike nehnať našich Maďarov do Orbánovho košiara. Orbán bude mať snahu pomocou svojich prívržencov u nás vyvolávať najskôr menšie demonštrácie, ktoré by rástli a rástli. Každá vláda bude musieť odhadnúť optimálnu kombináciu sily a ústretovosti pri ich potláčaní. Nesmie vzniknúť dojem, najmä v zahraničí, že ústupkami Maďarom sa situácia upokojí. Vláda by mala stáť akoby v strede domácich napätí. Nemôžeme ustúpiť v žiadnej územnej otázke, nie autonómii. Doteraz každú vládu nad územím – aj samosprávnu – Maďari používali proti tamojším Slovákom.  Naproti tomu do kultúry Maďarov na Slovensku nezasahovať, do školstva minimálne iba v záujme udržania kvality. Podporovať ekonomický rozvoj južného Slovenska.

                Maďarská výzva je skúškou slovenskej štátnej životaschopnosti. Vieme ju ustáť. V r. 1991-92 Maďarsko prehralo spor o Gabčíkovo – Nagymaroš, a to sa práve delilo Česko-Slovensko. Ak Orbánova vláda nič voči Slovensku nedosiahne, bude to naša výhra. Demograficky sme silnejší  preto nie je v záujme Slovákov vyostrovať konflikt, čas pracuje pre nás.

 

 

Hospodárske noviny 1. 6. 2010

ČLÁNKY
Anketa

Zaujala Vás táto osobná stránka ?